Kurs lektorski zakończony egzaminem

14 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Gnieźnie odbył się egzamin dla kandydatów
do posługi lektora organizowany wspólnie przez dekanat gnieźnieński I i II. Egzamin składający się ze sprawdzianu teoretycznego i części praktycznej był zwieńczeniem cyklu wykładów i zajęć, które odbywały się w CEF.
Na zakończenie uczestnicy kursu uczestniczyli w Mszy Świętej sprawowanej
w katedrze pod przewodnictwem Kanclerza Kurii Metropolitalnej ks. kan. Zbigniewa Przybylskiego. Kurs ukończyło 30 kandydatów z 11 parafii:

Parafia pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie: 5
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Modliszewku: 2
Parafia pw. św. Józefa w Kołodziejewie: 1
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie: 1
Parafia pw. św. Marcina w Pawłowie: 3
Parafia pw. bł. Michała Kozala w Gnieźnie: 4
Parafia pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie: 4
Parafia pw. św. Stanisława BM w Żydowie: 2
Parafia pw. Św. Trójcy w Gnieźnie: 2
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie: 3
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie (oo. Franciszkanie): 3

 

Wszyscy kandydaci wykazali się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do rozpoczęcia posługi lektora.
19 maja 2018 roku  w gnieźnieńskiej katedrze kandydaci złożą przyrzeczenie i otrzymają błogosławieństwo
do pełnienia posługi lektora. Otoczmy przyszłych lektorów naszą modlitwą, aby gorliwie wypełniali służbę,
którą podejmą w swoich parafiach.

Duszpasterstwo LSO

Dekanatu Gniezno I i II

 

Dodaj komentarz