Statut dekanalnego duszpasterza LSO

    Opublikowano: 27.10.2013, przez: Administrator

STATUT DEKANALNEGO DUSZPASTERZA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

Część I – Zasady ogólne

§1. Dekanalny duszpasterz działa w ramach diecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza.

§2. Arcybiskup Gnieźnieński mianuje dekanalnym duszpasterzem wikariusza lub proboszcza danego dekanatu, na wniosek diecezjalnego duszpasterza LSO, przedkładającego kandydaturę po konsultacji z księdzem dziekanem.

§3. Zaleca się, by dekanalnym duszpasterzem był ksiądz, który w swojej parafii opiekuje się liturgiczną służbą ołtarza.

§4. Odwołanie dekanalnego duszpasterza służby ołtarza następuje na mocy decyzji Arcybiskupa Gnieźnieńskiego,

a) kiedy przenosi go do pracy w innym dekanacie lub z innych powodów;

b) na wniosek księdza dziekana,

c) na wniosek diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza.

§5. Dekanalny duszpasterz jest współpracownikiem księdza dziekana na terenie dekanatu. Ksiądz dziekan winien wspomagać dekanalnego duszpasterza w jego pracy i troszczyć się o jej skuteczność.

§6. Dekanalny duszpasterz wraz z księdzem dziekanem i innymi księżmi opracowuje system finansowania duszpasterstwa służby liturgicznej w dekanacie.

Część II – Zadania w dekanacie

§7. Podstawowym zadaniem dekanalnego duszpasterza jest organizowanie i koordynowanie na terenie dekanatu duszpasterstwa służby ołtarza. Czyni to w porozumieniu z duszpasterzami diecezjalnymi, księdzem dziekanem, księżmi proboszczami oraz księżmi prowadzącymi grupy służby liturgicznej.

§8. Dekanalny duszpasterz organizuje i prowadzi prace Dekanalnej Rady Liturgicznej Służby Ołtarza, wyznaczając jej cele i zadania. W skład Rady wchodzą prezes i sekretarz, mianowani przez duszpasterza dekanalnego spośród prezesów parafialnych grup Liturgicznej Służby Ołtarza. W zależności od potrzeb mogą być wyznaczeni przez dekanalnego duszpasterza dodatkowi członkowie Rady w randze wiceprezesów, którym powierzone zostaną zadania związane z realizacją konkretnych celów (np. wiceprezes do spraw organizacji turniejów sportowych).

§9. Dekanalny duszpasterz realizuje zadania wyznaczane przez Diecezjalną Radę Liturgicznej Służby Ołtarza. Włącza się czynnie w ich przygotowanie i przeprowadzenie w ramach swojego dekanatu, okręgu duszpasterskiego oraz całej diecezji, a w szczególności:

a) Organizuje i przeprowadza Dekanalną Szkołę Lektora (kurs lektorski) lub we współpracy z innymi duszpasterzami dekanalnymi w danym okręgu duszpasterskim organizuje Międzydekanalną Szkołę Lektora.

b) Przynajmniej raz w roku organizuje dzień skupienia dla służby liturgicznej w swoim dekanacie oraz troszczy się o udział ministrantów z dekanatu w diecezjalnych dniach wspólnoty.

c) We współpracy z innymi księżmi organizuje turnieje sportowe na poziomie dekanatu. Włącza się również w przygotowanie turniejów w ramach poszczególnych okręgów duszpasterskich,
a także diecezji.

d) Rozwija ducha modlitwy wśród ministrantów dekanatu (spotkania modlitewne, adoracje).

e) Troszczy się o dzieło powołań, o zaangażowanie charytatywne ministrantów i lektorów oraz animuje wśród nich ducha misyjnego.

§10. Dekanalny duszpasterz informuje księży w dekanacie o różnych materiałach opracowanych z myślą o duszpasterstwie służby liturgicznej ołtarza i jeśli zajdzie taka potrzeba przekazuje je.

§11. Współpracuje z dekanalnym duszpasterzem młodzieży (np. wspólne organizowanie dekanalnych dni wspólnoty i skupienia).

§12. Referuje na dekanalnych kongregacjach księży bieżące sprawy duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza.

Część III – Współpraca w rejonach duszpasterskich

§13. Niektóre zadania celem łatwiejszej ich organizacji i realizacji mogą być przeniesione na poziom rejonów duszpasterskich. Dekanalny duszpasterz uczestniczy wówczas w organizacji tych zadań, a w szczególności:

a) w prowadzeniu „Szkoły Lektora”,

b) w prowadzeniu turniejów sportowych,

c) w przeprowadzeniu różnego rodzaju konkursów,

d) w innej współpracy w ramach okręgu (dni skupienia, pielgrzymki itp.).

§14. W Archidiecezji Gnieźnieńskiej są cztery rejony duszpasterskie:

a) Gnieźnieński obejmujący dekanaty: Gniezno I, Gniezno II, Kiszkowo, Kłecko, Trzemeszno, Rogowo, Witkowo, Żnin, Pobiedziska.

b) Inowrocławski obejmujący dekanaty: Inowrocław I, Inowrocław II, Gniewkowo, Złotniki, Kruszwica, Barcin, Mogilno, Strzelno.

c) Wrzesiński obejmujący dekanaty: Września I, Września II, Strzałkowo, Miłosław, Słupca, Zagórów, Golina, Kleczew.

d) Wągrowiecki obejmujący dekanaty: Wągrowiec, Murowana Goślina, Rogoźno, Chodzież, Damasławek.

Część IV – Współpraca z duszpasterstwem diecezjalnym

§15. Dekanalny duszpasterz uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i diecezjalnych duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza.

§16. Pomaga w prowadzeniu dni formacji dla służby liturgicznej oraz rekolekcji powołaniowych organizowanych na szczeblu diecezjalnym.

§17. Dekanalny duszpasterz współpracuje z Radą Diecezjalną Liturgicznej Służby Ołtarza w przygotowaniu pielgrzymek diecezjalnych i ogólnopolskich oraz w organizacji wypoczynku dla ministrantów i lektorów.

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Gniezno, dnia 1 września 2012 r.
N. 2362/12/P

 

Dodaj komentarz