Klasyfikacja I semestru 2015/2016

Podsumowanie podejmowanych dyżurów ministrantów i lektorów w okresie I semestru
roku szkolnego 2015/2016 (wrzesień – styczeń). Oceny dokonał prezes
Hubert Binarsch
na podstawie obliczeń
List nieobecności…”

 

Wśród ministrantów najgorliwsi to, kolejno:

1. Czudowski Marcin

2. Madaj Mateusz

3. Zaporowski Krzysztof

4.  Nowak Sławomir

5. Czudowski Tomasz

 

Wśród lektorów najgorliwsi to:

1. Gołas Mateusz

2. Kabziński Jan

3. Łaś Paweł

4. Nowak Jacek

5. Królik Fabian

 

G r a t u l u j e m y ! ! !

Dodaj komentarz