Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. w naszej parafii

MAMY NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

SAM_7336

Z wielką radością informujemy że od Wielkiego Czwartku, czyli 24 marca 2016r. po ukończeniu specjalnego przygotowania i decyzją Ks. Abpa Wojciecha Polaka – Prymasa Polski, prezes naszej Służby Liturgicznej –
lektor HUBERT BINARSCH został mianowany
SZAFARZEM NADZWYCZAJNYM KOMUNII ŚWIĘTEJ.
Życzymy Hubertowi, aby ta nowa posługa przy ołtarzu Pana pogłębiła jeszcze

bardziej wiarę i miłość do Pana Jezusa obecnego w Eucharystii.

 

Z modlitwą i gratulacjami
w imieniu całej Służby Liturgicznej

Ks. Sebastian Huebner

 

 

Nadzwyczajny szafarz komunii św. jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby
wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz  o zgromadzeniach liturgicznych,
podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć komunię św.

§1. Należy jednak właściwie stosować przepisy kanoniczne dotyczące nadzwyczajnego szafarza komunii św.,
aby nie wywoływać nieporozumień. Stanowią one, że zwyczajnym szafarzem komunii św. jest biskup, prezbiter
i diakon, natomiast szafarzami nadzwyczajnymi są zarówno oficjalnie ustanowieni akolici, jak wierni upoważnieni
do tego zgodnie z kan. 230, §397.

§2. Szafarz nadzwyczajny może rozdzielać komunię św. podczas liturgii eucharystycznej tylko w sytuacji,
gdy szafarze wyświęceni są nieobecni albo gdy ci ostatni, chociaż obecni, nie mogą tego czynić z powodu jakichś rzeczywistych przeszkód. Może pełnić tę funkcję także wówczas, gdy z powodu szczególnie licznego udziału wiernych, którzy pragną przyjąć komunię św., oraz braku dostatecznej liczby szafarzy wyświęconych liturgia eucharystyczna nadmiernie by się przedłużyła.

Funkcja ta ma charakter zastępczy i nadzwyczajny oraz powinna być wykonywana zgodnie z przepisami prawa. Aby nie wywoływać nieporozumień, należy unikać i zaprzestać określonych praktyk, które pojawiły się od pewnego czasu w niektórych Kościołach partykularnych, takich jak: udzielanie komunii samemu sobie, jak gdyby się było koncelebransem; stałe korzystanie z pomocy nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy św. i uzasadnianie tego dowolnie rozszerzonym pojęciem «licznego udziału wiernych».

W Polsce godność taka ustanawiana jest od 1990 r., a możliwość taką wprowadził Sobór Watykański II.

 

INSTRUKCJA O  WSPÓŁPRACY WIERNYCH ŚWIECKICH

W MINISTERIALNEJ POSŁUDZE KAPŁANÓW

Kongregacja ds. Duchowieństwa
Abp DARÍO CASTRILLÓN HOYOS, proprefekt
ABP CRESCENZIO SEPE, sekretarz

Papieska Rada ds. Świeckich
Abp JAMES FRANCIS STAFFORD, przewodniczący
BP STANISłAW RYŁKO, sekretarz

Kongregacja Nauki Wiary
Kard. JOSEPH RATZINGER, prefekt
ABP TARCISIO BERTONE SDB, sekretarz

 

Dodaj komentarz