Zakończenie kursu lektorskiego

FotROBAK2557 Już niedługo Służba Liturgiczna naszej Archidiecezji wzbogaci się o 14 nowych lektorów! W sobotę  11 kwietnia 2015 roku w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie zakończył się, trwający przez wszystkie soboty Wielkiego Postu, Kurs Lektorski dla gnieźnieńskich dekanatów.

Wzięło w nim udział 18 ministrantów z siedmiu parafii – św. Wawrzyńca, Świętej Trójcy (Fara), Wniebowzięcia NMP (Katedra), bł. Radzyma Gaudentego, Wniebowzięcia NMP (oo. Franciszkanie),
św. Marcina w Pawłowie i NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie. Kurs rozpoczął się w sobotę
7 marca Eucharystią, sprawowaną przez ks. Sebastiana Huebnera, duszpasterza LSO w dekanacie Gniezno I, w najstarszej seminaryjnej kaplicy – pw. Zwiastowania NMP.

 

W czasie kolejnych spotkań przyszli lektorzy zdobywali podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną
z zakresu budowy i obsługi mszału oraz wiadomości o posłudze lektorskiej. Zajęcia te prowadzili klerycy gnieźnieńskiego seminarium – kl. Hubert Staszak, kl. Tomasz Plaskaty i kl. Rafał Wojciechowski. Ministranci uczestniczyli także w zajęciach z fonetyki, prowadzonych przez Panią Beatę Kozłowską, polonistkę z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Całość kursu zakończyła się egzaminem  i otrzymaniem zaświadczenia o jego ukończeniu i pozytywnym zaliczeniu.

 

Kurs został zorganizowany przez Dekanalnych Duszpasterzy LSO dekanatów Gniezno I i II –
ks. Sebastiana Huebnera i ks. Rafała Budzyńskiego. Przy sprawdzaniu wiadomości uczestników
w czasie egzaminu pomogli – kl. Przemysław Robaszkiewicz, Hubert Binarsch, prezes Rady LSO dekanatu Gniezno I, Jakub Kmiecikowski, sekretarz Rady LSO dekanatu Gniezno I oraz ceremoniarz Mateusz Gołas.

 

Przyszłym lektorom pozostaje teraz modlitewnie i „praktycznie” oczekiwać ich wielkiego święta podczas Diecezjalnego Dnia Lektora, w sobotę 16 maja 2015r., w czasie którego zostaną pobłogosławieni przez Księdza Biskupa do pełnienia funkcji lektora w Zgromadzeniu Liturgicznym. Dokładne informacje
o tegorocznym Dniu Lektora zostaną przekazane w najbliższym czasie.

 

Relację przygotował kl.Rafał Wojciechowski;

Zdjęcia kl. Przemysław Robaszkiewicz

 

FotROBAK2538 FotROBAK2537 FotROBAK2549 FotROBAK2545 FotROBAK2542

 

Dodaj komentarz