Zakończenie kursu lektorskiego

sss

W sobotę – 12 IV 2014r. – w parafii p.w. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie zakończył się trwający przez
wszystkie soboty Wielkiego Postu, Kurs Lektorski dla dekanatów Gniezno I i II. Wzięli w nim udział ministranci z następujących parafii: bł Radzyma Gaudentego, bł. Michała Kozala, bł. Bogumiła,
św. Maksymiliana Kolbe, św. Michała Archanioła,
bł. Jolenty, św. Trójcy (Fara) i św. Wawrzyńca z Gniezna oraz NMP Nieustającej Pomocy ze Zdziechowy.
Łącznie uczestniczyło w kursie 34 osoby.

 W czasie spotkań podejmowane były zagadnienia teoretyczne i praktycznez dziedziny fonetyki, obsługi mszału i podstawowych wiadomości o posłudze lektorskiej. Całość zajęć zakończyły zaliczenia ze zdobytej wiedzy i otrzymanie specjalnego zaświadczenia ukończenia kursu. Odpowiedzialnymi byli: dekanalni duszpasterze  Sł. Lit. dek. Gniezno I, II – ks. Sebastian Huebner i ks. Rafał Budzyński, ceremoniarze Mateusz Franc i Rafał Wojciechowski. Szczególne podziękowania składamy pani
profesor Beacie Kozłowskiej z I L.O. w Gnieźnie,  prowadzącej zajęcia z fonetyki.

Ks. Sebastian Huebner

dek. duszp. LSO- Gniezno I

Dodaj komentarz