Służba w Wielkim Poście

W okresie Wielkiego Postu obowiązują następujące zasady służby
w tygodniu i w niedziele:

  • w każdy piątek po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.30 odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej; w wieczornej Drodze Krzyżowej uczestniczą dyżurni z piątku (zamiast Mszy Św. o 18.00), pozostali uczestniczą dobrowolnie;
  • w niedziele o 18.00 odprawiane są Gorzkie Żale, w których obowiązkowo uczestniczą dyżurni z Mszy Św. o 19.00, pozostali uczestniczą dobrowolnie.

Obecność na nabożeństwach poza dyżurem odnotowujemy na liście obecności.