Dekrety ks. Prymasa

Dekretem ks. Prymasa, z dniem 1 lipca 2018 r.
ks. Sebastian Huebner, wikariusz naszej parafii, opiekun naszej Służby Liturgicznej i Dekanalny Duszpasterz LSO dekanatu Gniezno I, został mianowany proboszczem
parafii pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym
i parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
w Jankowie Dolnym. Z tym samym dniem obowiązki wikariusza w naszej parafii obejmie ks. Jacek Krzesiński, dotychczas wikariusz w parafii pw. św. Andrzeja Boboli
i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich.

 

Już dzisiaj pragniemy podziękować ks. Opiekunowi za 5 lat pełnej poświęceń pracy w naszej parafii, szczególnie jako opiekuna grupy ministrantów i lektorów. Wierzymy, że zaszczepiona w nas troska
o piękno i właściwe przeżycie liturgii, będzie owocować przez kolejne lata. Niech Bóg wspiera Cię Swoim błogosławieństwem w dalszej kapłańskiej posłudze, a bł. ks. Jerzy Popiełuszko wyprasza potrzebne łaski dla całej parafii.

Wdzięczni za wszelkie okazane dobro

Prezesi LSO parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie

wraz z ministrantami i lektorami

Dodaj komentarz