*** Od 17 X 2013 r. parafia św. Wawrzyńca CENTRUM DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA dekanatu Gniezno I *** Od 3 XII 2017 r. Rok Liturgiczny w Kościele pod hasłem:"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM" *** Cykl czytań mszalnych: ROK B, II *** Rok 2018 - Rokiem 450. rocznicy śmierci Św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i Służby Liturgicznej (15 VIII 1568r.); 40. rocznicy wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską (16 X 1978r.); 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (11 XI 1918r.) oraz Powstania Wielkopolskiego (27 XII 1918r.) ***

Nasz terminarz

TERMINARZ PRZEWIDZIANYCH WYDARZEŃ I ASYST W NASZEJ SŁUŻBIE LITURGICZNEJ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

Rok 2018 rokiem św. Stanisława Kostki (450. rocznica śmierci)

3 III 2018 (Sobota)
– godz. 10:00 obowiązkowa zbiórka wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów dyżurnych
w celu omówienia nowych dyżurów II semestru (salka Sł. Lit.)

Wielki Post 2018
– Niedziele godz. 18.00 Gorzkie Żale i Msza św.  (obowiązkowo uczestniczą dyżurni z godz. 19.00)
– Piątki po Mszy św. o godz. 18.30 Droga Krzyżowa (obowiązkowo uczestniczą dyżurni z piątkowych
Mszy św. wieczornych)

10 III 2018 (Sobota)
– godz. 9:00 rozpoczęcie Kursu Lektora dla dekanatów Gniezno I i II  w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym
w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2 (uczestniczą kandydaci Marcin Grześkowiak, Mikołaj Kropaczewski, Krzysztof Zaporowski)

23 III 2018 (Piątek)
– godz. 19:00 miejska Droga Krzyżowa z parafii Matki Bożej Królowej Polski (Garnizonowy)
do Katedry (uczestniczą chętni w komżach)

27 III 2018 (Niedziela Palmowa)
– lektorzy czytają Mękę Pańską na wszystkich Mszach Św. (wg dodatkowego grafiku)

29-31 III 2018 (Wielki Czwartek, Piątek, Sobota)
– zbiórki asyst i uroczyste asysty (uczestniczą wszyscy – obecność obowiązkowa)

1 IV 2018 (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego)
– godz. 6:00 uroczysta Procesja Rezurekcyjna i Msza Św. (asysta)

28-29 IV 2018 (Sobota – Niedziela) – Odpust ku czci Św. Wojciecha
– sobota, godz. 19.30 I Nieszpory w Katedrze i procesja ulicami miasta do kościoła Św. Michała Arch. (uczestniczy cała Sł. Lit. w strojach liturgicznych)
– niedziela, godz. 9.15 procesja z kościoła Św. Michała Archanioła na Plac Św. Wojciecha
(uczestniczą obowiązkowo w strojach liturgicznych grupy, których Msze św. są w tym dniu odwołane)

13 V 2018 (Niedziela) – Uroczystość I Komunii św.
– uroczyste Msze św. (asysty)

16 V 2018 (Środa) – Sakrament Bierzmowania
– godz. 17.00 uroczysta Msza św. (asysta)

19 V 2018 (Sobota) – Archidiecezjalny Dzień Lektora w Gnieźnie
– błogosławieństwo biskupie do posługi lektora i ceremoniarza w Katedrze Gnieźnieńskiej
(uczestniczą kandydaci Marcin Grześkowiak, Mikołaj Kropaczewski, Krzysztof Zaporowski
po zakończonym Kursie Lektora)

31 V 2018 (Czwartek) – Uroczystość Bożego Ciała
– godz. 18.00 uroczysta Msza Św. i procesja ulicami parafii (asysta)

7 VI 2018 (Czwartek) – Zakończenie oktawy Bożego Ciała
– godz. 18:30 urocz. Msza Św. i procesja do czterech ołtarzy wokół kościoła (asysta)

22 VI 2018 (Piątek)
– zakończenie wszystkich dyżurów II semestru

12 VIII 2018 (Niedziela) – Odpust parafialny ku czci Św. Wawrzyńca
– godz. 12.30 urocz. Msza Św. i procesja wokół kościoła (asysta)
– godz. 17.00 urocz. Msza św. w Kaplicy cmentarnej i procesja na cmentarzu parafialnym przy
ul. Witkowskiej (mała asysta)

31 VIII 2018 (Piątek)
– zakończenie kadencji wszystkich funkcyjnych

8 IX 2018 (Sobota)
– godz. 10.00 obowiązkowa zbiórka wszystkich ministrantów i lektorów w celu ogłoszenia nowych funkcyjnych i ustalenia dyżurów nowego semestru 2018/2019

*szczegóły poszczególnych asyst i wydarzeń będą podawane na bieżąco