*** Od 17 X 2013 r. parafia św. Wawrzyńca CENTRUM DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA dekanatu Gniezno I *** Od 3 XII 2017 r. Rok Liturgiczny w Kościele pod hasłem:"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM" *** Cykl czytań mszalnych: ROK B, II *** Rok 2018 - Rokiem 450. rocznicy śmierci Św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i Służby Liturgicznej (15 VIII 1568r.); 40. rocznicy wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską (16 X 1978r.); 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (11 XI 1918r.) oraz Powstania Wielkopolskiego (27 XII 1918r.) ***

Strona Główna Sł. Lit. Parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie oraz dekanalnego duszp. Gniezno I